Βάλια Κεφαλά: Με ποια κριτήρια επιλέγουμε αισθητικό κέντρο και ποιος είναι ο ρόλος της αισθητικής;

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης των Aesthetic Awards, η καθηγήτρια Βάλια Κεφαλά PhD, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Τομέας Αισθητικής και Κοσμητολογίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μας απαντά.

Σε μια αγορά όπως αυτή της Αισθητικής με τεράστιο όγκο πληροφοριών, η ανάδειξη και η επιβράβευση της ποιότητας και της καινοτομίας, αποτελεί το πιο χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες οι οποίοι προσφέρουν υψηλές υπηρεσίες στο κοινό τους συνδυάζοντας την επιστημονική γνώση, τις αξιόπιστες υπηρεσίες, με αξιόπιστα προϊόντα, σε αξιόπιστους χώρους. Με γνώμονα την καινοτομία και τις ποιοτικές υπηρεσίες σε όλο το εύρος αυτής της αγοράς διεξάγονται και φέτος τα Aesthetic Awards με Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης, την Καθηγήτρια Βάλια Κεφαλά PhD, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Τομέας Αισθητικής κ Κοσμητολογίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η Πρόεδρος με βαθιά γνώση και εμπειρία αυτής της αγοράς και των υπηρεσιών της μας απαντά με ποια κριτήρια επιλέγουμε Αισθητικό ή Κέντρο Αισθητικής, ποιος είναι ο ρόλος της Αισθητικής σαν επιστήμη, ποιος ο ρόλος της καινοτομίας αλλά και τι προσφέρουν τα Aesthetic Awards στον κλάδο;

Όλοι ξεκινήσαμε την φροντίδα μας κάποια στιγμή της ζωής μας με τις συμβουλές και τη περιποίηση Αισθητικού. Σήμερα πια είναι η συμβολή του Κλάδου στο χώρο της ομορφιάς;
H Αισθητική ως επιστήμη κατατάσσεται στις Επιστήμες Υγείας και η κύρια ενασχόληση των Αισθητικών είναι να προάγουν και να συντηρούν το υγιές δέρμα και εν γένει την υγεία του οργανισμού.

Ένας ενδιαφερόμενος με ποια κριτήρια επιλέγει Αισθητικό σαν φυσικό πρόσωπο αλλά και κέντρο αισθητικής; Ποια είναι τα τυπικά προσόντα που αναζητά;
Η επιλογή του / της Αισθητικού ως φυσικό πρόσωπο πρέπει να γίνεται με γνώμονα τους τίτλους σπουδών που κατέχει ο /η Αισθητικός. Απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του/της Αισθητικού είναι η κατοχή πτυχίου των Τμημάτων Αισθητικής και Κοσμητολογίας των τέως ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς και πτυχιούχοι κρατών μελών της Ε.Ε. που διαθέτουν αναγνωρισμένους από το Ελληνικό κράτος πτυχίο Επιπέδου 6 (Bachelor )σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων .
Η επιλογή του κέντρου Αισθητικής γίνεται με γνώμονα την άδεια λειτουργίας που πρέπει να κατέχει το κέντρο. Τα νόμιμα κέντρα Αισθητικής λειτουργούν με άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος που εκδίδονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας της Νομαρχίας που ανήκει το Κέντρο.

Ποιο είναι το φάσμα των θεραπειών που μπορεί να δεχθεί ο επισκέπτης σε ένα πιστοποιημένο κέντρο αισθητικής;
Οι θεραπείες που εφαρμόζονται σε ένα πιστοποιημένο /αδειοδοτημένο κέντρο αισθητικής αφορούν την Αισθητική προσώπου και σώματος καθώς και της απομάκρυνσης της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. Οι θεραπείες που εφαρμόζονται περιγράφονται στα αντίστοιχα ΦΕΚ που καταγράφονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αισθητικών.

 

“Μέσα από το θεσμό των Aesthetic Awards και την επιβράβευση
προάγεται η ευγενής άμιλλα.”

 

Με την ένταξη του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του τέως ΤΕΙ –Αθήνας στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έδωσε νέες προοπτικές στο επάγγελμα;
Η θέση του Τμήματος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 1978 σαφώς και έχει διευρύνει τους ορίζοντες με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας ενώ η ένταξη της Αισθητικής κ Κοσμητολογίας στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – μέσω των ερευνητικών ενασχολήσεων – αναμένεται να δώσει νέα ώθηση και προοπτικές στο μέλλον του κλάδου

Μπορεί η καινοτομία στις θεραπείες και στα προϊόντα να ενδυναμώσει τον κλάδο και να προσφέρει μεγαλύτερη ανάπτυξη;
Ζούμε σε μια εποχή όπου οι τεχνολογίες αιχμής γνωρίζουν αλματώδη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών και προϊόντων είναι ένας από τους πυλώνες ενδυνάμωσης και προαγωγής του κλάδου

Είναι αναγκαίος και γιατί ο θεσμός των AestheticAwards;
Ασφαλώς και είναι απαραίτητος ο θεσμός των Aesthetic Awards. Μέσα από την επιβράβευση προάγεται η ευγενής άμιλλα ενώ η αριστεία αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

Διατελείτε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Πρόεδρος στα Aesthetic Awards. Ποιο μήνυμα θα στέλνατε προς την συγκεκριμένη βιομηχανία;
Η έναρξη της θεσμοθέτησης των Aesthetic awards με βρίσκει Πρόεδρο της κριτικής επιτροπής και έτος διατελώ για 2η φορά πρόεδρος στο θεσμό. Θα έλεγα σε όλους να παραμερίσουν την επιφυλακτικότητά που υπήρξε τη 1η φορά της διοργάνωσης και τους κράτησε μακριά από τη συμμετοχή. Αξίζει όσοι δραστηριοποιούνται στο χώρο να διεκδικήσουν και να βρεθούν στη ΒΡΑΔΥΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ. Αυτό το ξέρουν καλύτερα όσοι από τη συγκεκριμένη βιομηχανία συμμετείχαν στην 1η διοργάνωση και βίωσαν τη χαρά της επιτυχίας.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ