στωικοτητα

Πώς αντιλαμβάνομαι και διεκδικώ την ευτυχία στη ζωή μου

Ο Επίκτητος πρόβαλε μια αντίληψη της αρετής, απλή στη διατύπωσή της. Αντί για πράξεις εντυπωσιασμού και επίδειξη καλοσύνης, πρότεινε να ζει κανείς σταθερά!

Η συνταγή δηλαδή για την καλή ζωή επικεντρωνόταν  σε τρία θέματα:

  • να γίνεις κύριος των επιθυμιών σου,
  • να εκτελείς τα καθήκοντά σου και
  • να μάθεις να σκέφτεσαι καθαρά για τον εαυτό σου και τις σχέσεις σου με την ανθρώπινη κοινωνία.

Το αληθινό έργο ενός ανθρώπου είναι να μάθει πώς να απαλλάσσει τη ζωή του από τις οδύνες, τους θρήνους , τα “αχ εγώ ο έρμος” , τα “πόσο δυστυχισμένος είμαι “, από τις συμφορές και τις αναποδιές!

Ο Δημοσθένης έλεγε ότι η αρετή, η καλοσύνη, η ευγένεια, η επιείκεια, το αίσθημα δικαιοσύνης, η ευαισθησία, η σεμνότητα, μοιάζει με εμπόλεμη κατάσταση: πρέπει διαρκώς να επαγρυπνούμε για να κάνουμε το Καλό! Δεν πρέπει να συγχέουμε την αρετή με τη σεμνοτυφία και τον συντηρητισμό αλλά να την ταυτίζουμε με τη σύνεση, τη δύναμη και τη σωστή αξιοποίηση της καλής τύχης.

Ποιός είναι λοιπόν ο στόχος μας αν όχι η ευτυχία, η ηρεμία, η αταραξία; Και ποιές οι προϋποθέσεις για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος;

Πολλοί θα πουν ότι η αρετή δεν οδηγεί απαραίτητα στην επίτευξη του στόχου, επειδή η ζωή είναι άδικη και ο κόσμος κακός! Ωστόσο αυτός  μονάχα ένας τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα.  Ένας άλλος τρόπος σχετίζεται με τη βαθύτερη  ψυχική  μας κατάσταση και δεν εξαρτάται από τους κοινωνικούς παράγοντες.

Ο ευτυχισμένος, ήρεμος και ατάραχος άνθρωπος έχει κατακτήσει όσα έχει κατακτήσει μέσω του αυτοσεβασμού και της σοφίας του. Όχι μέσω κοινωνικών προνομίων.

Σύμφωνα με τους Στωικούς η αρετή είναι και μέσον και σκοπός!
Εύχομαι ήρεμο και…. στωικό καλοκαίρι

Βίκυ Χ.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ