κατάψυξη ωαρίων

Σε ποια ηλικία πρέπει να γίνεται η κατάψυξη ωαρίων και ωοθηκικού ιστού;

Ολοένα και περισσότερο αυξάνονται οι γυναίκες που επιθυμούν να καθυστερήσουν την απόκτηση παιδιών για λόγους εκπαίδευσης ή σταδιοδρομίας και καταφεύγουν στην καινοτομία της κατάψυξης ωαρίων και ωοθηκικού ιστού.

Σε ποια ηλικία πρέπει να γίνεται η κατάψυξη ωαρίων και ωοθηκικού ιστού;

Η κατάλληλη ηλικία στην οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατάψυξη ωαρίων για μελλοντική γονιμοποίηση και τεκνοποίηση ιδανικά θα πρέπει να είαι αρκετά νωρίτερα από την ηλικία των 35 ετών. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, η προτιμότερη περίοδος είναι μεταξύ 20-30 ετών, με το ποσοστό καταλληλότητας των ωαρίων σ’ αυτήν την ηλικία να είναι υπερδιπλάσιο από εκείνα τα οποία θα καταψυχθούν μετά την ηλικία των 35 χρόνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτυχία της μεθόδου είναι μεγαλύτερη όταν τα ωάρια έχουν ληφθεί σε σχετικά μικρές ηλικίες. Σύμφωνα με έρευνες, οι γυναίκες που πλησιάζουν τα 40 και προσφέρουν τα ωάρια τους για κατάψυξη έχουν μικρότερη πιθανότητα να τεκνοποιήσουν σε σχέση με εκείνες που βρίσκονται σε νεότερες ηλικίες.

Η κατάψυξη ωαρίων μέχρι τώρα γινόταν για προληπτικούς λόγους εξαιτίας των συνεπειών που θα μπορούσαν να έχουν στην ποιότητα των διαθέσιμων ωοθυλακίων της γυναίκας θεραπείες για ασθένειες όπως ο καρκίνος του μαστού και διάφορες άλλες μορφές καρκίνου, αυτοάνοσα νοσήματα και πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια. Ο κίνδυνος βλάβης δεν περιορίζεται μόνο στην ποιότητα των ωαρίων εξαιτίας χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας, αλλά είναι υπαρκτός και ο κίνδυνος πρόωρης εμμηνόπαυσης εξαιτίας των συγκεκριμένων θεραπειών.

«Σήμερα όμως, όλο και περισσότερες νέες γυναίκες που μεταθέτουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό για αργότερα δίνοντας προτεραιότητα σε θέματα σπουδών ή καριέρας, επιλέγουν την κατάψυξη ωαρίων γνωρίζοντας ότι εύκολα και χωρίς κίνδυνο μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν όποτε εκείνες το θελήσουν και το αποφασίσουν», τονίζει η Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος, ειδικευμένη στην εξωσωματική γονιμοποίηση Βίκυ Βαρελά, επισημαίνοντας συγχρόνως πως με την κατάψυξη ωαρίων «η όλη διαδικασία χρονικά απαιτεί το ήμισυ σχεδόν της διαδικασίας εξωσωματικής γονιμοποίησης και φυσικά πρέπει να ληφθεί υπόψη και το μικρότερο οικονομικό κόστος που συνεπάγεται».

Με την κατάψυξη ωαρίων και ωοθηκικού ιστού, κάθε γυναίκα μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα τα σχέδια του οικογενειακού της προγραμματισμού, χωρίς να ανησυχεί για το αν η αναπαραγωγική ικανότητα της έχει υποστεί την οποιαδήποτε αλλοίωση, είτε λόγω ασθενείας, είτε λόγω παρέλευσης του ορίου ηλικίας που εθιμικά έχει προσδιοριστεί για την τεκνοποίηση.

κατάψυξη ωαρίων

Πώς γίνεται;

Κατά τη διάρκεια της κρυοσυντήρησης ωαρίων, λαμβάνονται ωάρια τα οποία καταψύχονται και διατηρούνται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Αυτό γίνεται με σκοπό να μην υφίστανται αλλοιώσεις και να μπορούν στο μέλλον να αποψυχθούν και να γονιμοποιηθούν.

Η διαδικασία που ακολουθείται για τη λήψη των ωαρίων από τη γυναίκα είναι παρόμοια με το πρόγραμμα της κλασσικής εξωσωματικής γονιμοποίησης έως το στάδιο της ωοληψίας.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ