Γνωρίζετε ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν ταξιδεύετε;

Μάθετε τι μπορείτε να διεκδικήσετε εάν ματαιωθεί το ταξίδι σας με πλοίο, δοθεί η καμπίνα σας ή υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση. Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών σας ενημερώνει.

Αν η καμπίνα σας ή η θέση σας στο πλοίο δεν είναι αυτά που αναγράφονται στο εισιτήριο
Έχετε τέσσερις επιλογές:
1)Να ακυρώσετε το εισιτήριο. Εάν επιλέξετε την ακύρωση, δικαιούστε επιστροφή του μισού ναύλου και όλων των κρατήσεων, υπέρ τρίτων και του Φ.Π.Α. αν η ακύρωση γίνει 12 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου. Η επιστροφή αυξάνεται στο 75%, αν η ακύρωση γίνει επτά μέρες πριν και στο 100% αν γίνει 14 ημέρες πριν. Επίσης διακαιούστε τα ίδια, ανεξάρτητα από τον χρόνο ακύρωσης, όταν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή υγείας, οι οποίοι αποδεικνύονται, εγγράφως.

2) Να ταξιδέψετε σε θέση κατώτερη από αυτήν που πληρώσατε, λαμβάνοντας αποζημίωση το διπλάσιο της διαφοράς των δυο ναύλων.

3) Να ζητήσετε να ταξιδέψετε σε θέση ανώτερη από αυτή που πληρώσατε, καταβάλλοντας το μισό της διαφοράς των δύο ναύλων (εάν ο μεταφορέας από μόνος του προτείνει την ανώτερη θέση, δεν δικαιούστε να εισπράξετε τη διαφορά).

4) Να τροποποιήσετε το εισιτήριο, για το ίδιο ή άλλο δρομολόγιο, εφόσον υπάρχουν θέσεις, χωρίς όμως να δικαιούστε επιστροφή τυχόν διαφοράς ναύλων, εφόσον ζητήσετε την αλλαγή 48 ώρες πριν τον απόπλου. Για να ισχύσουν τα παραπάνω, πρέπει να ενημερώσετε, γραπτά, τον εκδότη των εισιτηρίων. Για να επιστρέψετε/ αλλάξετε το εισιτήριο, πρέπει να απευθυνθείτε στον εκδότη ή στον ναυτικό πράκτορα του μεταφορέα ή στον εκπρόσωπο του.

Αν το πλοίο καθυστερήσει να αποπλεύσει λόγω βλάβης
Αν η καθυστέρηση είναι πάνω από 90 λεπτά, δικαιούστε ή ν’ ακυρώσετε το εισιτήριο και να σας επιστραφεί όλο το αντίτιμο ή να μείνετε στο πλοίο και να ταξιδέψετε αργότερα, είτε με το ίδιο ή με άλλο, με έξοδα και μέριμνα του μεταφορέα. Δικαιούστε επίσης ελαφρά γεύματα/αναψυκτικά. Αν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη από τέσσερις ώρες, η εταιρεία πρέπει να παράσχει στους ταξιδιώτες γεύμα και κατάλυμα, στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αυτό εφικτό και αναγκαίο.

Αν απαγορευτεί ο απόπλους λόγω καιρού
Μπορείτε είτε να μείνετε στο πλοίο (εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν) είτε να ακυρώσετε το ταξίδι και να λάβετε επιστροφή του ανάλογου ναύλου είτε ν’ αλλάξετε την ημερομηνία ταξιδιού.

Αν για την ακύρωση του ταξιδιού ευθύνεται η ακτοπλοϊκή εταιρεία
Μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση, που θα καλύπτει κάθε ενδεχόμενη ζημία. Εάν ο μεταφορέας δεν συμφωνεί στο ύψος της αποζημίωσης, τη διαφορά λύνουν τα δικαστήρια της έδρας του μεταφορέα. Δεν δικαιούστε αποζημίωση, αν ο μεταφορέας σας ενημερώσει 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση και σας προωθήσει στον προορισμό σας με άλλο μέσο, το οποίο θα αναχωρεί το πολύ 12 ώρες, μετά την προγραμματισμένη αναχώρηση. Επίσης, αν σας ενημερώσει μια βδομάδα πριν την αναχώρηση και σας επιστρέψει το αντίτιμο του εισιτηρίου.

Το μυστικό

Μάθε τε περισσότερα κάνοντας κλικ εδώ www.kepka.org/

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ