Μάθετε μια ξένη γλώσσα εξ’ αποστάσεως:  Η εκμάθηση ξένων γλωσσών ενεργοποιούν νευρώνες και συνάψεις στον εγκέφαλό σας που δεν χρησιμοποιούσατε πριν.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ